Nieuws
Publicatiedatum: 27 augustus 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Koolmees blijft vasthouden aan verhoogde AOW-leeftijd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. In mei dit jaar lekte een concept sociaal akkoord uit, waaruit bleek dat sociale partners de AOW-leeftijd minder snel willen laten stijgen: pas in 2025 zou de AOW-leeftijd 67 jaar moeten zijn, in plaats van in 2021. Minister Koolmees houdt echter vast aan de geplande stijging. Dit is niet alleen nodig om voorzieningen in de toekomst betaalbaar te houden, maar ook voor een evenwichtige balans op de arbeidsmarkt. Zo schreef Koolmees onlangs in een Kamerbrief als antwoord op de vragen van Gijs van Dijk van de PvdA. Hoog tijd dus voor uw OR om (meer) aandacht te besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Duurzame inzetbaarheid op de OR-agenda

Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers gezond de AOW-leeftijd halen, aldus Koolmees. Het kabinet zal bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers middels een scholingsregeling. Het kabinet creëert de randvoorwaarden, maar werkgevers en werknemers moeten werk maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid, zo vindt de Minister.

Instemmingsrecht & duurzame inzetbaarheid?

Als OR heeft u middels het instemmingsrecht grote invloed op thema’s die direct met duurzame inzetbaarheid te maken hebben, zoals arbo, rusttijden, re-integratie en preventie. Gebruik het initiatiefrecht om duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten.