Nieuws
Publicatiedatum: 8 februari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
werk-privébalans

Nieuwe richtlijn voor werk-privébalans

Met de Multidisciplinaire preventieve richtlijn werk-privébalans kunnen arboprofessionals herkennen welke werknemers een verhoogd risico lopen op gezondheidsklachten en verzuim door een verstoorde werk-privé balans. De richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en bevat nu nieuwe informatie over de RI&E, preventie en een nieuwe module over thuiswerken.

Arbeidsomstandighedenspreekuur

De richtlijn is gebaseerd op nieuw onderzoek en een nieuwe definitie van de werk- privébalans. Het uitgangspunt is nu dat tevredenheid over de werk-privébalans een cognitieve component (de mate van succes bij het voldoen aan de eisen van werk- en privérollen) en een affectieve component (de bijbehorende emotie) heeft. Het nieuwe aanbevolen arbeidsomstandighedenspreekuur moet werknemers in eerste instantie de kans geven om een dreigende verstoring van de werk- privébalans aan te kaarten.

Preventieve maatregelen

In de richtlijn werk-privébalans staat dat in een RI&E ook aandacht moet zijn voor psychosociale arbeidsbelasting, afwijkende arbeidsomstandigheden bij thuiswerken en (voorgenomen) preventieve maatregelen in het Plan van Aanpak. In een preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan de werk-privébalans, de herstelbehoefte en mate van ontevredenheid met het werk verder worden beoordeeld.

Interventies

De werkgever kan meerdere dingen doen om werknemers te helpen met het bewaken van hun grenzen tussen werk en privé. Maak de onderstaande bovenstaande punten bespreekbaar met HR. Wordt dit al gedaan of is er ruimte voor verbetering?

  • flexibiliteit in schema’s of werklocatie;
  • beoordeling van werk op kwaliteit in plaats van tijd. Voor deze nieuwe manier van werken kunnen eventueel trainingen worden gegeven aan zowel werknemers als management
  • werknemers betrekken bij het beoordelen en verbeteren van de werkprocessen en van de werkdag;
  • inspraak geven in de roostering;
  • heldere afspraken over gezond roosteren en de lengte van ploegendiensten (maximaal negen uur per dienst en acht uur bij nachtdienst en niet langer dan 3-4 diensten). Betrek hierbij de ondernemingsraad, want de OR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van een rooster.

Thuiswerken

In de richtlijn staan ook preventieve maatregelen rondom thuiswerken. Zo moet de leidinggevende inzien dat hij een belangrijke schakel is in het bevorderen van de werk-privébalans van werknemers. Verder kan de bedrijfsarts de werkgever adviseren om het thuiswerken periodiek met werknemers te bespreken en gunstige thuiswerkomstandigheden faciliteren. Tenslotte kan de bedrijfsarts werknemers stimuleren om thuis niet langer door te werken of met de werknemer en werkgever om tafel zitten en oplossingsgerichte maatregelen op maat bespreken.

De rol van de OR bij arbeidsomstandigheden

Hoe zit het met de werk-privébalans binnen jouw organisatie? Om een vinger aan de pols te houden is het raadzaam om als OR extra aandacht te besteden aan dit thema wanneer de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak aan de orde komen. Let dan vooral op de psychosociale arbeidsbelasting, de maatregelen die in het Plan van Aanpak genomen worden om een verstoorde werk-privé-balans te voorkomen en de arbeidsomstandigheden in het geval van thuiswerken die invloed kunnen hebben op de werk-privébalans.