Checklists
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2023
Werk en privé

Wat kan je doen bij een verstoorde werk-privébalans

Door tijd en plaats onafhankelijk werken geldt voor de steeds meer werknemers dat werk en privé zo met elkaar zijn vervlochten dat ze elkaar beïnvloeden. Dat kan ten koste gaan van het privéleven en dat heeft dan weer grote invloed op het werkend leven. Denk aan werknemers die mantelzorger zijn of werknemers met jonge kinderen. De werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers in de organisatie. De OR heeft daarbij een controlerende functie. Ook heeft de OR instemmingsrecht bij beleid rondom dit thema. 

Een verstoorde werk-privébalans?

Volgens de Sociaal Economische Raad is sprake van een verstoorde werk-privébalans als de eisen die aan het werk en in de privésfeer worden gesteld onverenigbaar zijn. Dat levert stress op met alle gevolgen van dien. Om een vinger aan de pols te houden is het raadzaam om als OR extra aandacht te besteden aan dit thema wanneer de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en in het bijbehorende Plan van Aanpak aan de orde komen. Let dan vooral op de volgende punten: 

 • Psychosociale arbeidsbelasting; 
 • Maatregelen in het Plan van Aanpak om een verstoorde werk-privé-balans te voorkomen; 
 • Arbeidsomstandigheden in het geval van thuiswerken die van invloed kunnen zijn op de werk-privébalans 

Ga na of er een arbo-spreekuur is, waar ook werknemers met een (dreigende) verstoring van de werk-privébalans terecht kunnen. 

Interventies bij een verstoorde werk-privébalans

Is er sprake van een verstoring van de werk-privébalans, dan kunnen de volgende maatregelen genomen worden door de organisatie. Als OR kun je hierop aandringen: 

 • Flexibel werken: bied werknemers flexibiliteit aan in werkschema’s en/of werklocaties; 
 • Resultaatgericht werken: beoordeel werknemers op de kwaliteit van arbeid en niet op het aantal aanwezige uren; 
 • Introductie van lean werken: ga samen met de werknemer na hoe je de werkprocessen inricht en de urenindeling per dag; 
 • Zelf-roostering: geef werknemers meer inspraak bij het inroosteren; 
 • Aanpassing ploegendiensten: beperk de lengte van de dienst en de duur van de dienstreeks (maximaal 3-4 dagen). 

Maak bovenstaande punten bespreekbaar met HR. Wordt dit al gedaan of is er ruimte voor verbetering in het beleid?

Thuiswerken

Thuiswerken en hybride werken is niet meer weg te denken. Toch ervaart elke werknemer thuiswerken anders. Zo kan thuiswerken positief of negatief worden ervaren in de werk-privébalans. Zo zal een net afgestudeerde werknemer die nog in een studentenhuis woont naar alle waarschijnlijkheid liever naar kantoor gaan dan een werknemer die riant woont en zich in de herfst van zijn of haar carrière bevindt. Bekijk of er met de volgende zaken rekening gehouden wordt organisatie: 

 • Wat is de thuissituatie in verband met thuiswerken; 
 • Voorkom langer doorwerken bij thuiswerken en neem net als op kantoor tijd voor de lunch; 
 • Plan overleg tussen 10:00 en 15:00 uur zodat de medewerker voldoende uitwerktijd heeft; 
 • Voldoende tijd inruimen om te bewegen; 
 • Gebruik geen werkgerelateerde technologie na kantooruren; 
 • De gewenste autonomie in het uit te voeren werk.  

Zorg dat medewerkers beschikken over goede technologische voorzieningen en deugdelijk en instelbaar kantoormeubilair.