Nieuws
Publicatiedatum: 13 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
onveilige werksituatie

Onveilige werksituatie en illegalen bij broodfabriek

De arbeidsinspectie heeft in Almere drie werknemers gevonden die illegaal waren aan het werk waren in een broodfabriek. De arbeidsinspectie voerde die dag verschillende inspecties uit in samenwerking met gemeente Almere, politie, UWV en NVWA. De werkvergunningen waren niet op orde, wat een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is. Bovendien waren er ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden in het pand en waren de arbeidsrisico’s niet in kaart gebracht in een RI&E. Dat is te lezen in een bericht van de arbeidsinspectie van 7 februari.

Onveilige werkplek

Behalve de aanwezigheid van illegale werknemers was er ook sprake van een te hoog koolmonoxide gehalte in het pand. Inspecteurs troffen machines aan waarvan de bewegende delen onvoldoende of niet waren afgeschermd. Bovendien was de risico- inventarisatie- en evaluatie (RI&E) van de organisatie was verouderd en had de werkgever geen plan van aanpak of basiscontract met een arbodienstverlener. Uiteindelijk heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de fabriek uiteindelijk stilgelegd vanwege de aangetroffen hygiënische omstandigheden.