Nieuws
Publicatiedatum: 17 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Mitsubishi

OR Mitsubishi verliest rechtszaak om terugdraaien reorganisatiebesluit

De ondernemingsraad van Mitsubishi is volgens de Ondernemingskamer niet ontvankelijk in zijn beroep op artikel 26 van de WOR, aldus de uitspraak op 4 maart. De OR stapte naar de Ondernemingskamer om een reorganisatiebesluit terug te draaien, toen de bestuurder met een tijdelijke stop op de loongroei kwam dat niet bij de oorspronkelijke adviesaanvraag zat.

Casus

Op 24 augustus 2020 ontving de OR een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit tot reorganisatie. De OR bracht een positief advies uit met een lijst van 23 voorwaarden, die de bestuurder in zijn uiteindelijke besluit op 18 november bijna allemaal heeft overgenomen. Even later kwam de bestuurder terug bij de OR met het voornemen om over 2020 eenmalig geen salarisverhogingen toe te kennen. Hier had de OR veel bezwaar tegen, maar de bestuurder zette zijn plan toch door.

Rechtszaak

Vervolgens stapte de OR naar de Ondernemingskamer met het verzoek om het besluit tot reorganisatie ongeldig te verklaren. Volgens de OR zou het stopzetten van de salarisverhoging reden zijn om een ander advies uit te brengen over de reorganisatieplannen, als zij dit eerder had geweten. De Ondernemingskamer gaat niet mee in het verzoek van de OR, omdat niet bewezen is dat de bestuurder al vóór de reorganisatieplannen ook van plan was om de nullijn te hanteren voor de lonen van de werknemers.