Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Rechtbank Maastricht

OR Omroep Limburg1 verliest kort geding tegen RvC

De voorzieningsrechter heeft een verzoek afgewezen van de OR van omroep Limburg1 tot het vernietigen van een benoemingsbesluit van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe bestuurder. De uitspraak was in de rechtbank Limburg op locatie Maastricht.

Bestuurder

Aanleiding voor de rechtszaak is het benoemen van de nieuwe directeur-bestuurder Peter Elbers. Volgens de ondernemingsraad zijn zij door de RvC omzeild bij deze benoeming, omdat een advies geven binnen redelijke tijd niet meer mogelijk was. De RvC heeft toen de benoeming van de bestuurder doorgezet, die sinds 7 september reeds aan de slag is bij de omroep.

Uitspraak

De uitspraak van de rechter komt voor OR voorzitter Marcel Ermers als een ongelukkige verassing. Of ze OR door wil gaan met een bodemprocedure is nog maar de vraag. ‘We twijfelen of we de rechtszaak willen voortzetten met een bodemprocedure, omdat dit nog wel maanden kan gaan duren. Het gaat de OR om het advies geven over de nieuwe bestuurder, maar of het zinvol is om dat maanden na de benoeming nog af te dwingen is maar de vraag. Onze advocaat was het hiermee eens. Maar een besluit heeft de OR nog niet genomen, daar gaan we het komende weekend even goed over nadenken en waarschijnlijk volgende week een besluit over nemen.’

Vertrouwen

De OR geeft ook duidelijk aan dat zij het vertrouwen in de RvC nog niet opzeggen. ‘Al voor de rechtszaak hebben wij met de RvC afgesproken dat we samen in een mediationtraject gaan. Er is door deze kwestie veel miscommunicatie tussen de OR en de RvC, dat willen wij hiermee proberen op te lossen’ aldus Ermers. Ook gaat de OR alsnog een advies schrijven over de nieuwe bestuurder, die al een aantal weken op zijn plek zit. ‘Het is niet alleen de procedure van het adviestraject waar wij een probleem mee hadden, ook het gebrek aan inhoudelijke kennis en kunde over het omroep- en medialandschap van de nieuwe bestuurder vinden wij matig. Daar gaan we met het advies wat meer op in. Dan kan de RvC reageren op ons advies en daarna zien we wel weer verder’.

Rommel

Het rommelt al langer binnen de omroep tussen de ondernemingsraad en de RvC. De problemen begonnen bij het plotselinge ontslag van commercieel directeur Emiel van der Wal en operationeel directeur Bert Lemmers. Zij kregen vlak voor het aflopen van hun contract te horen dat deze niet werd verlengd en zijn per 1 juli ontslagen. Een goede uitleg over het plotselinge ontslag van de twee bestuurders kwam er niet, aldus de OR. Na het ontslag is de RvC begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe bestuurder, wat resulteerde in de benoeming van Elbers.

Kritiek

De OR had felle kritiek op de handelswijze van de RvC en was woedend over het besluit tot de benoeming van Elbers. Zij stelde de RvC een ultimatum: uiterlijk woensdag 9 september moest de benoeming zijn teruggetrokken, anders zou de OR de stap naar de rechter zetten. De uitspraak van het kort geding is vandaag voltooid. Of de hier op volgende bodemprocedure nog tot een andere uitspraak leidt is nog niet te zeggen. Inmiddels hebben al 80 personeelsleden middels een brief aan de RvC laten weten dat zij het vertrouwen in hen hebben opgegeven. De weknemers willen dat de RvC zich beraad over hun positie binnen de omroep. ‘Zeker omdat u keer op keer heeft geweigerd om uitgestoken handen aan te nemen en draagvlak, of zelfs maar begrip, binnen onze organisatie te willen zoeken’ aldus de werknemers aan de RvC. Tijdens het proces bij de rechtbank waren ook meerdere protesteerders van de omroep aanwezig om hun steun uit te dragen voor de positie van de OR. Zij zijn bang dat het conflict uiteindelijk zal leiden tot het vertrek van personeelsleden.