Nieuws
Publicatiedatum: 15 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Vergadering

Pensioenadviseurs moeten OR betrekken bij pensioenregeling

Werkgevers en pensioenadviseurs moeten de ondernemingsraad meer betrekken bij het instellen of wijzigen van de pensioenovereenkomst. Pensioen is namelijk een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarde en daar heeft de OR instemmingsrecht over. De komende jaren zullen veel organisaties gaan sleutelen aan het pensioen, nu het nieuwe pensioenstelsel steeds meer vorm krijgt.

Arbeidsvoorwaarden

Verschillende soorten medezeggenschapsorganen hebben verschillende rechten als het gaat om de pensioenvoorziening als arbeidsvoorwaarden. Sinds 2019 hebben medezeggenschapsorganen in organisaties tot 50 werknemers (personeelsvertegenwoordiging, Pvt) uitgebreidere rechten ten aanzien van de pensioenregeling. Organisaties met een Personeelsvertegenwoordiging (Pvt), hebben adviesrecht over de pensioenregeling volgens de Wet op de ondernemingsraden (artikel 25 WOR) . Een ondernemingsraad is de medezeggenschap binnen organisaties vanaf 50 werknemers en heeft volgens de WOR instemmingsrecht (artikel 27) over het al dan niet instellen of wijzigen van een pensioenregeling.

Handreiking

De SER heeft op 9 december 2020 een handleiding gepubliceerd met daar in informatie over de verschillende rollen die de pensioenadviseur, bestuurder en de ondernemingsraad hebben bij het afstemmen van de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde. De handreiking biedt een handig overzicht van de rechten, plichten en bevoegdheden op het gebied van de pensioenregeling. U vindt de handreiking hier.