Nieuws
Publicatiedatum: 2 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Pensioen

Regels voor vroegpensioen zonder boete

Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die minder dan 3 jaar van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, een vroegpensioen uitkeren van ten hoogste € 1.847 per maand, zonder dat hierover een zogenaamde vroegpensioenboete of RVU-heffing van 52% afgedragen hoeft te worden. Voor het eerst sinds 15 jaar is het dus mogelijk oudere werknemers eerder boetevrij met pensioen te laten gaan. Maar er zijn strenge regels aan verbonden. Die staan uitgewerkt in een handreiking die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met Stichting van de Arbeid op 9 februari online heeft gezet.

MDIEU

Dit door de werkgever betaalde pré-AOW kan de werknemer zelf aanvullen met eigen geld of met opgebouwd pensioen dat eerder ingaat. Voor zogenaamde ‘zware beroepers ‘ kunnen werkgevers vanaf 1 februari tot en met eind 2025 bovendien een vergoeding krijgen voor het door hen betaalde pré-AOW via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Twee manieren voor uitkeren

Een oud-werknemer die RVU ontvangt, is voor zijn levensonderhoud in belangrijke mate afhankelijk van die uitkering. Daarom is het belangrijk dat de maandelijkse uitkeringen daadwerkelijk tot het moment van de eerste AOW-betaling wordt uitbetaald. De loonadministratie en uitbetaling wordt gedaan door de werkgever zelf of door een derde partij. De handreiking geeft een hele rij criteria waaraan een eventuele derde partij moet voldoen om de continuïteit van uitbetalen te waarborgen.