Nieuws
Publicatiedatum: 30 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Scholingsaftrek maakt plaats voor STAP-budget

Vanaf 1 januari zal het STAP-budget de fiscale scholingsaftrek vervangen. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie. Het STAP-budget is een ontwikkelbudget waarmee niet-werkenden, maar ook werknemers een persoonlijk ontwikkelbudget kunnen aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Ongeveer 100.000 tot 200.000 mensen per jaar kunnen hiermee straks aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 per persoon. Het doel van de regeling is dat meer mensen zich ontwikkelen tijdens hun werkende leven en op deze manier duurzaam inzetbaar blijven. Wanneer de regeling precies in werking treedt is nog niet duidelijk, het wetsvoorstel moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

De OR & duurzame inzetbaarheid

Als ondernemingsraad is duurzame inzetbaarheid van uw achterban een belangrijk aandachtspunt. Duurzame inzetbaarheid gaat ook om medewerkers van wie de functie jarenlang ongewijzigd is of van wie functies verdwijnen of veranderen door robotisering en digitalisering. Door middel van scholing kunnen deze medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. U kunt uw initiatiefrecht gebruiken om het scholingsbeleid van uw organisatie op de overlegagenda met de bestuurder te zetten. Gaat uw bestuurder hiermee aan de slag? Let goed op: een regeling op het gebied van de personeelsopleiding is instemmingsplichtig.