Nieuws
Publicatiedatum: 29 januari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Tweede Kamer overstag: gesprek beloningen voortaan verplichte kost

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarmee worden uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink uitgebreid. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers worden verplicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Zo bleek afgelopen week uit de stemmingsuitslag. Voordat de wetswijziging ingaat, moet de Eerste Kamer zich hier nog over buigen.

Hiërarchische verhoudingen

Op dit moment verplicht artikel 31d WOR de bestuurder wel al om de informatie (schriftelijk) te verstrekken, maar is de verplichting tot overleg hierover niet expliciet. De hiërarchische verhouding tussen de bestuurders en werknemers belemmert de OR om onevenredige beloningsverschillen aan de orde te stellen. De wetswijziging zorgt ervoor dat uw bestuurder niet aan een gesprek met uw ondernemingsraad ontkomt.

Deze week zal de Eerste Kamercommissie voor SZW de procedure voor het voorbereidend onderzoek en de verdere voorbereiding bespreken.