Nieuws
Publicatiedatum: 17 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Corona op het werk

Werkgevers lappen coronaregels aan de laars

De Inspectie SZW kreeg afgelopen jaar 5.874 meldingen van werknemers over het niet volgen van de coronaregels binnen organisaties. Bij 1.707 meldingen is de Inspectie overgegaan tot een interventie op de werkvloer. In 90% van die interventies heeft de werkgever uiteindelijk de problemen opgelost. Dat staat in het nieuwe rapport Werk in Coronatijd, gepubliceerd op 14 januari 2021.

Geen afstand

De meeste meldingen gaan over een mix van overtredingen. Geen afstand kunnen houden op de werkvloer is veruit het meest genoemde klacht. Bij 93% van de klachten was dit een van de aspecten. Daarna volgt het ‘aan het werk zijn van mensen met coronaklachten’ met 55%, ‘geen persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen’ met 48%, ‘onvoldoende hygiëne op de werkvloer’ met 45% en tot slot ‘geen mogelijkheid om thuis te werken’ met 33%.

Ziek naar kantoor

Bij zieke werknemers of werknemers met een zieke huisgenoot wordt volgens veel melders laks gereageerd door de werkgever. Werknemers met serieuze coronaklachten, zoals hoesten en koorts zouden alsnog aan het werk moeten. Dit geldt in sommige gevallen ook voor werknemers die de uitslag van een coronatest afwachten. Wat opvalt is dat melders ook graag geïnformeerd willen worden door hun werkgever over zieke collega’s, om zo hun eigen ‘contactonderzoek’ te kunnen uitvoeren. Werkgevers mogen deze informatie niet (zomaar) zelf delen met werknemers vanwege privacywetgeving. Dit zou soms leiden tot spanning op de werkvloer.

Werkgever verplicht tot maatregelen

Werkgevers zijn sinds kort verplicht coronamaatregelen te nemen voor werknemers en de werkvloer. Deze regel is sinds 2 december 2020 vastgelegd in het Arbobesluit. Werkgevers moeten ook zorgen voor goed toezicht op de naleving en voorlichting aan het personeel. Meer weten welke arbomaatregelen er gelden? Lees dan onze FAQ.