Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Coronamaatregelen

Werkgever verplicht tot coronamaatregelen in Arbobesluit

Werkgevers krijgen de plicht om op de werkplek voldoende hygiënische voorzieningen te treffen in de strijd tegen corona, voldoende e informatie beschikbaar te stellen en toe te zien op de naleving van de maatregelen in strijd tegen het coronavirus. Hiervoor is het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) aangepast.

Arbobesluit

Het Arbobesluit bevat de algemene verplichtingen voor de werkgever om de arbeidsplaats veilig en toegankelijk te maken voor werknemers. Deze verplichting is in verband met de coronapandemie aangevuld met extra maatregelen om de werkplek veilig en hygiënisch te houden en de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Artikel 3.2a is daarom sinds 2 december 2020 toegevoegd en geeft aan dat de werkgever:

  • voldoende hygiënische voorzieningen moet treffen;
  • werknemers moet voorzien van voorlichting en informatie over de coronamaatregelen op de werkvloer;
  • toezicht houdt op de naleving van de maatregelen.

Lees hier meer over welke richtlijnen uw organisatie moet volgen om te voldoen aan de hygiënische voorschriften.

Overtreding

De Inspectie SZW kan een organisatie per direct stilleggen bij overtreding van deze maatregelen. Hier hoeft de Inspectie vooraf niet voor te waarschuwen. Ook mag hij een bestuurlijke boete opleggen. De Inspectie kijkt bij controle vaak naar de aanwezigheid van een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en of deze volledig is. Het is daarom van belang om de coronamaatregelen en handhaving op te nemen in uw RI&E en het plan van aanpak. Lees hier meer over het opstellen van een coronaprotocol voor uw organisatie.