Nieuws
Publicatiedatum: 24 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Gevaarlijke stoffen

Werknemers onvoldoende beschermd tegen gevaarlijke stoffen

Werknemers zijn onvoldoende beschermd zijn tegen gevaarlijke stoffen op het werk. Dat blijkt uit een steekproef van de Inspectie SZW. Veel bedrijven houden zich niet aan de wet- en regelgeving voor beschermende middelen. Ook laat de preventie richting werknemers te wensen over. Er is vaak onvoldoende informatie beschikbaar over veilig werken met chemische middelen.

Inspectie

Het kan soms flink mis gaan. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW van 11 februari over omgaan met chemische producten in productie en handel. Zo blijkt dat 70% van de 70 geïnspecteerde producenten van lijmen, harsen en kitten en groothandels van chemische producten zich niet te houden aan de arbo- en veiligheidsregels. En dan gaat het om gevaarlijk stoffen: carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) en sensibiliserende stoffen.

Werkplekinstructiekaart

Het is cruciaal om werknemers voldoende te beschermen als zij werken met gevaarlijke stoffen. Daarbij is het informeren over de regels op de werkvloer en mogelijke gevaren zeer belangrijk. Een Werkplekinstructiekaart (Wik) kan helpen om op de werkplek zelf concrete aanwijzingen te geven aan het personeel. Lees meer over de Wik in ons eerdere nieuws.

Rol van de OR

Als OR heeft u de taak om uw bestuurder te controleren op plicht om de werkplek veilig en gezond te houden. Heeft de bestuurder beleid opgesteld voor het werken met gevaarlijke stoffen? Zijn er voldoende beschermingsmiddelen en kunnen werknemers makkelijk aan informatie en instructies komen? Denk ook aan de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze moet up to date zijn. Lees meer over de rol van de OR in deze FAQ.