Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 31 oktober 2019

Brief aan bestuurder over wijziging zittingsduur OR

Wilt u de zittingsduur van uw ondernemingsraad wijzigen? Stel dan wel uw bestuurder op de hoogte. De meeste ondernemingsraden hebben een zittingsduur van drie jaar. Het is een redelijke termijn om goed ingewerkt te raken en een zekere continuïteit te waarborgen. Maar een zittingstermijn van twee of vier jaar komt ook voor. In dat laatste geval wordt er vaak voor gekozen elke twee jaar de helft van de zetels te laten verkiezen, zodat de continuïteit beter is gegarandeerd.

OR-reglement

De ondernemingsraad is de enige partij die de zittingsduur mag aanpassen. Als u de zittingsduur wilt aanpassen, dan moet u dat in uw eigen OR-reglement aanpassen en dient u de bestuurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Doe dat middels deze voorbeeldbrief.