Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 november 2019

Brief aan achterban aankondigen reorganisatie

Heeft uw bestuurder een adviesaanvraag ingediend in verband met een reorganisatie? Dat heeft vaak zware gevolgen voor de werknemers. Artikel 17 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat u het recht heeft om de medewerkers te raadplegen voor zover dat ‘redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad’. Als OR is het uw taak om op te komen voor de belangen van het personeel. Dat begint ermee dat u uw achterban op de hoogte stelt van het feit dat er een reorganisatie aankomt. Let er wel op dat u gebonden kunt zijn aan geheimhouding. Gebruik deze voorbeeldbrief om een reorganisatie aan te kondigen aan uw achterban.