blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
instelling vertrouwenspersoon

De flexibele schil & medezeggenschap anno nu

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, met name door de toenemende flexibilisering. Hierdoor worden ook ondernemingsraden geconfronteerd met nieuwe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld de (her)inrichting van organisaties en de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Als het je als OR lukt om de flexibele schil te betrekken bij de medezeggenschap, levert dat niet alleen de OR, maar ook de bestuurder grote voordelen op. In dit interview vertelt Renate Vink-Dijkstra, senior advocaat en teamleider bij De Clercq, over de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de rol van de OR.

Wat merken jullie van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, als het gaat om de vragen waarmee OR’en bij jullie aankloppen?

In onze praktijk krijgen wij veel vragen over continu, ofwel organisch, reorganiseren. Ondernemers moeten blijven inspelen op de veranderende (arbeids)markt. Dit betekent ook dat arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijkere aandachtspunten worden. Veel ondernemingsraden worden hierdoor geconfronteerd met trajecten over wijziging of harmonisering van arbeidsvoorwaarden en belonings- en functiewaarderingsystemen, maar ook personeelsopleiding en ontwikkeling.

Worden flexibele medewerkers de laatste jaren dan ook meer bij de medezeggenschap betrokken?

Wij zien dat organisaties hun flexwerkers in toenemende mate op informele wijze betrekken bij de besluitvorming. Bijvoorbeeld bij werkoverleggen, participeren in werkgroepen, verbeterteams of medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Waar moeten OR’en uit organisaties waarbij veel gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten op letten?

Zorg dat de hele achterban wordt betrokken. Dit kan op een informele manier, maar ook formeel kunnen uitzendkrachten lid worden van de OR. Het belangrijkste is dat je als ondernemingsraad ook de uitzendkrachten als achterban bereikt. Pas de communicatie en de communicatiemiddelen daarop aan en zorg dat ook hun input wordt meegenomen in de besluitvorming.

Wat levert het de bestuurder op als hij de flexibele schil meer betrekt bij de medezeggenschap?

Ook de flexibele schil bestaat uit mensen die voor de onderneming een belangrijke dienst verlenen. Als bestuurders ook de flexibele schil betrekken bij de medezeggenschap, zal het draagvlak en daarmee vaak de acceptatie van besluitvorming binnen de onderneming groter worden.

Wat levert het de ondernemingsraad op als zij de flexibele schil meer betrekt bij de medezeggenschap?

Medezeggenschap moet een verbindende factor zijn, een centraal punt in de organisatie, die ervoor zorgt dat de medewerkers tevreden zijn. Dit is in het belang van iedere organisatie. Nu de flexibele schil bij veel organisatie steeds groter lijkt te worden, krijgt de OR te maken met een ‘flexibele’ achterban. De input van deze medewerkers heeft meerwaarde. Het zijn vaak mensen die al verschillende organisatie hebben gezien, kennis hebben binnen de branche en innovatief en creatief kunnen meedenken. Dit kan bijdragen aan de professionalisering van medezeggenschap.

Met welke inzichten gaan de MainStage-bezoekers na jouw presentatie naar huis?

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Besluitvorming moet breed gedragen worden. Daarvoor is een betrokken achterban nodig die zich serieus genomen voelt. De ondernemingsraad en bestuurder kunnen zelf afspraken maken over de wijze waarop binnen hun organisatie de medezeggenschapsrechten van alle medewerkers het beste tot hun recht komen. De OR kan daarvoor de voorzet geven.

Renate Vink-Dijkstra

Renate Vink-Dijkstra is gespecialiseerd in medezegenschapsrechten werkzaam als senior advocaat bij De Clercq. Ze adviseert, traint en begeleidt vele ondermingsraden, bestuurders en HR-functionarissen op een praktische wijze rekening houdend met hun belangen en wensen.