Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 augustus 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Hebben wij instemmingsrecht bij de introductie van een prestatietoeslagregeling?

Nee, u heeft geen instemmingsrecht als het een prestatietoeslagregeling betreft. Artikel 27 lid 1 WOR bepaalt dat u instemmingsrecht heeft in het geval van het vaststellen, wijzigen of intrekken van een beloningssysteem. Een prestatietoeslagregeling valt hier niet onder.

Financiële prikkel

Als het doel van de regeling is gericht op het creëren van een financiële prikkel voor gewenst gedrag van medewerkers en niet op de wijze waarop de variabele beloning wordt gekoppeld aan de functie, is er geen sprake van een beloningsregeling in de zin van artikel 27 WOR.

Beloningssysteem?

Het is in de praktijk vaak lastig om onderscheid te maken tussen de primaire arbeidsvoorwaarde beloning en het beloningssysteem. Tip: om te kunnen spreken van een wijziging van een beloningssysteem is het van belang vast te stellen dat de onderlinge rangorde van de beloningen tussen de verschillende functiegroepen binnen de onderneming wijzigt.