Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Expert

Mag dezelfde deskundige de RI&E opstellen én toetsen?

Ja, dat mag. De wet verbiedt het niet om dezelfde deskundige in te zetten voor het opstellen én toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zolang deze deskundige maar beschikt over de juiste certificeringen. Door wie de RI&E opgesteld en getoetst wordt, hangt af van of de organisatie gebruikmaakt van de vangnetregeling of maatwerkregeling.

Vangnetregeling en maatwerkregeling

Bij de vangnetregeling heeft de organisatie een contract met één gecertificeerde arbodienst. In dat geval is het verplicht dat deze arbodienst de RI&E toetst. In theorie kan dit dezelfde persoon zijn die de RI&E opstelt, maar in de praktijk komt dit bijna niet voor.

Bij de maatwerkregeling heeft de organisatie verschillende contracten afgesloten met arbodeskundigen. Dat kan overigens alleen als de voor uw organisatie geldende cao dit toestaat of wanneer de OR hierover overeenstemming bereikt met de bestuurder. Let op: dit is een zwaarder recht dan het instemmingsrecht (WOR artikel 27) en staat in de Arbowet. Wanneer uw organisatie gebruikmaakt van de maatwerkregeling mag een intern deskundige met de juiste certificeringen zowel de RI&E opstellen als toetsen.

Wanneer de bestuurder van plan is over te stappen van een vangnetregeling naar een maatwerkregeling, dan kunt u als voorwaarde stellen dat degene die de RI&E toetst een extern deskundige moet zijn als de OR hier waarde aan hecht.

Lees hier meer over de vangnetregeling of maatwerkregeling. Meer weten over de keuze voor een arbodienst? Lees dan deze checklist.