Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Ondernemingsraden

Wanneer is een COR, GOR of gemeenschappelijke OR nodig?

De instelling van een Centrale ondernemingsraad (COR), Groepsondernemingsraad (GOR) of een gemeenschappelijke ondernemingsraad is niet verplicht. Bepalend is of de instelling bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

‘De medezeggenschap volgt de zeggenschap’

Het spreekwoord luidt: De medezeggenschap volgt de zeggenschap. Worden alle besluiten niet decentraal genomen, maar centraal, door de top van een organisatie, dan is het dus ook logisch een overkoepelende ondernemingsraad in te stellen, zoals een Groepsondernemingsraad (GOR), een Centrale ondernemingsraad (COR) of gemeenschappelijke OR (Gem. OR). Maar als alle besluiten in de eigen ondernemingsraden van de verschillende organisaties of vestigingen worden genomen, dan is een overkoepelende OR waarschijnlijk niet nodig.

Zwart/wit

Natuurlijk is dit niet zo zwart/wit. Kijk goed naar de organisatiestructuur en besluitvorming. Ligt de besluitvorming het meest centraal? Dan is een GOR of COR een handige structuur voor uw medezeggenschap. Maar is er bijvoorbeeld veel te doen om een deel van de organisatie, bijvoorbeeld in een bepaalde regio of tak van de onderneming? Dan kan een gemeenschappelijke OR weer uitkomst bieden. Deze OR is er dan speciaal voor dit bedrijfsonderdeel. Let wel op: bij een Gem. OR zijn er dus geen aparte OR’en meer per vestiging, dus een gemeenschappelijke OR moet wel écht de uitkomst zijn voor alle vestigingen of bedrijfsonderdelen die het treft.

Artikel 33 WOR

Volgens artikel 33 van de WOR kan een bestuurder die twee of meerdere OR’en heeft ingesteld een centrale ondernemingsraad instellen. Meestal gebeurt dit als er sprake is van meerdere organisaties die door een bestuurder in stand worden gehouden of wanneer meerdere bestuurders die in een groep verbonden zijn, meerdere OR’en hebben ingesteld.