Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 mei 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke rol kan de OR kan spelen als de bestuurder aan medewerkers extra werkzaamheden opdraagt die niet in het functieprofiel staan?

In principe gaat het hierbij om een individuele zaak tussen werknemer en bestuurder en daar heeft de OR geen invloed op. Vaak staat er in een arbeidsovereenkomst bij de taakomschrijving iets in de trant van ‘en alle voorkomende werkzaamheden’. Dit is een vergaarbak waaronder ook taken vallen die niet als zodanig in het functieprofiel staan beschreven.

Met of zonder deze clausule in de arbeidsovereenkomst kan de werkgever extra werkzaamheden toekennen aan een werknemer, zolang dit niet teveel buiten het bestaande takenpakket valt. Je kunt bijvoorbeeld als werkgever niet verlangen van de receptionist dat hij of zij ook opeens de boekhouding erbij doet. Wel kan er van de boekhouder gevraagd worden om een overgang naar een nieuw boekhoudsysteem te begeleiden, ook al staat dat niet in zijn functieomschrijving.

Ook als de bestuurder de functieomschrijvingen wil aanpassen is dat nog niet instemmingsplichtig. Wel wordt er vaak ook een beoordelingssystematiek of beloningssystematiek aangepast als de functieomschrijvingen worden aangepast. Over dit soort zaken heeft de OR wel instemmingsrecht.