Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij hebben de begroting voor 2019 nog niet ontvangen van onze bestuurder, wat nu?

Stuur uw bestuurder een schriftelijk verzoek tot inzage in de begroting voor de ondernemingsraad. In artikel 31a WOR staat dat de bestuurder verplicht is om twee keer per jaar algemene gegevens over de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming aan de OR te verstrekken. De meest natuurlijke momenten zijn de presentatie van de begroting en de jaarrekening.

Een jaarbegroting is de vertaling van toekomstig beleid in financiële cijfers. Erg interessante informatie voor uw ondernemingsraad dus. U kunt uit de begroting afleiden welke keuzes de bestuurder voor de toekomst maakt en welke prioriteiten hij stelt.

Het begrijpen van de vaak ingewikkelde financiële stukken is niet eenvoudig. Stel een financiële vaste commissie in voor deze materie en schakel zo nodig tijdig een deskundige in.

Meer weten over de jaarbegroting? Bekijk deze checklist