Nieuws
Publicatiedatum: 16 januari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

De jaarrekening komt eraan!

In de maand februari, maart en april presenteren de meeste directies hun jaarrekening over het afgelopen jaar. Op deze jaarrekening is het informatierecht van toepassing volgens artikel 31 WOR. Dat betekent dat uw bestuurder verplicht is de jaarrekening aan de OR te verstrekken, direct na goedkeuring door de aandeelhouders of toezichthouders. De jaarrekening is een belangrijk document, dat vaak terecht op de overlegvergadering met de bestuurder staat. Er blijkt uit hoe het financieel met de organisatie gaat en of er bijvoorbeeld  gereorganiseerd moet worden. Bij het analyseren van de jaarrekening kunt u soms ook informatie vinden over aanstaande investeringen of kredietaanvragen. En daarover heeft u adviesrecht, zo is bepaald in artikel 25 van de WOR (Wet op de ondernemingsraden).

Juiste vragen stellen
Zorg dus dat u deze voor de volgende overlegvergadering de jaarrekening goed bestudeert en hem de juiste vragen stelt naar aanleiding van de jaarrekening. Maar weinig mensen begrijpen direct wat er in een jaarrekening staat met al die cijfers en kengetallen. Zorg dat de OR voldoende financiële kennis heeft. U kunt hiervoor een financiële commissie instellen. Daar mogen ook anderen dan OR-leden inzitten, zoals medewerkers van de financiële afdeling. Of schakel de hulp in van een externe deskundige. En altijd goed: doe een cursus op het gebied van financiën en jaarcijfers. Met uw jaarrekening aan de slag? Gebruik dan deze checklist.

Advertentie
Vergroot uw financiële kennis

Ook dit jaar ontvangt u als OR weer het jaarverslag met de financiële jaarrekening en de begroting. Voor veel OR-leden is dat geen gesneden koek. Als u de cursus OR & financiën van OR Academy volgt, snapt u wat er in de rapportages staat! Meer informatie vindt u op de website.