Nieuws
Publicatiedatum: 22 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vergoeding testen corona

Financiële vergoeding voor werkgevers die testen op corona

Werkgevers die hun werknemers willen laten testen op corona kunnen extra financiële steun krijgen. Dat blijkt uit de nieuwe regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gepubliceerd op 16 februari 2021. De regeling is in eerste instantie voor organisaties waarbij thuiswerken niet of nauwelijks mogelijk is. Ook mogen organisaties samen op een bedrijventerrein een testlocatie opzetten.

Vergoeding en aanmelding

De vergoeding gaat niet direct naar werkgevers, maar moet de werkgever via de arbodienst of bedrijfsarts aanvragen. Zij kunnen één verzamelfactuur voor de uitgevoerde tests naar het ministerie verzenden. Daarna krijgen werkgevers een vaste vergoeding. Voor de regeling is een bedrag van 450 miljoen euro beschikbaar. VWS stopt met het vergoeden van de afgenomen tests als dit bedrag is bereikt. Bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen zich aanmelden tot 30 juli 2021 via het aanbestedingsplatform CTM. De regeling wordt mogelijk verlengd tot 28 januari 2022, hierover is nog geen uitsluitsel.

Informatie voor werkgevers

Organisaties die hun werknemers willen laten testen, kunnen gebruikmaken van de website werkgeverstesten.nl. Deze website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en biedt werkgevers een praktisch handvat om werknemers op een verantwoorde en veilige manier te testen. Om precies te weten wat er komt kijken bij het testen, kunt u op de website hier de ‘Toolkit inrichten testlocatie voor antigeentesten’ downloaden.

Veiligheid en privacy

Zowel de Inspectie SZW als verschillende vakbonden krijgen steeds meer meldingen over werkgevers die de coronaregels aan hun laars lappen. Hiermee komt de gezondheid en veiligheid van de werknemers in het geding. Het testen van werknemers kan helpen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Maar let op: een werkgever mag werknemers niet verplichten om een coronatest af te nemen. Dit is in strijd met de privacywetgeving. Als een werknemer zichzelf wil laten testen op corona, mag de werkgever dit niet zelf doen. Dit moet de bedrijfsarts doen. De bedrijfsarts test de werknemer op corona en deelt de uitslag van de test alleen met de werknemer. Lees meer over de rol van werkgevers bij het testen op corona in onze FAQ.