Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Geen ruimte voor flexibele werknemer in de OR

Voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zzp’ers, stagiairs of payrollers is vaak geen plek in de ondernemingsraad, terwijl ze ook tot de achterban van de OR behoren. Tegelijkertijd neem juist deze groep van werknemers toe, bestuurder zetten namelijk steeds vaker flexibele werknemers in voor de werkzaamheden in de organisatie. Dat dwingt uw OR om na te denken over de rol die flexibele werknemers kunnen spelen binnen de medezeggenschap.
 
Flexcommissie
De Commissie Bevordering Medezeggenschap wil dit thema oppakken. Volgens Commissielid Van het Kaar kan een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden dit oplossen. Voor uitzendkrachten is artikel 1, lid 3a WOR bijvoorbeeld van toepassing. Daarin staat dat werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst minstens 24 maanden werkzaam zijn, onderdeel uitmaken van de werkzame personen in de organisatie. Deze termijn zou kunnen worden verlaagd naar een half jaar. Een wetswijziging kost vaak veel tijd. U kunt nu al wat doen. Binnen de huidige wettelijke mogelijkheden kunt u een Flexcommissie oprichten. Zo blijft de flexwerker beter in beeld dan nu vaak het geval is. Wilt u de ideeën binnen uw organisatie delen met de Commissie Bevordering Medezeggenschap, vul dan de enquête Flexwerkers en medezeggenschap in.