Nieuws
Publicatiedatum: 2 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
seksuele intimidatie

Hoe ga je om met een melding grensoverschrijdend gedrag?

Elke melding van grensoverschrijdend gedrag moet serieus worden genomen. Dat begint met een meldingsmogelijkheid bij een deskundige extern vertrouwenspersoon, iemand van buiten de organisatie die een luisterend oor heeft in sociale veiliger omgeving dan de eigen organisatie. Is de klacht serieus, dan is de logische vervolgstap een onafhankelijk feitenonderzoek, waarbij zowel de melder als de vermeende overtreder hun zegje kunnen doen.

Blijkt de melding na onderzoek gegrond, dan is het logisch dat de werkgever ook disciplinaire maatregelen neemt tegen de overtreder, afhankelijk van de ernst van de situatie. Het kan dus beperkt blijven tot een officiële, schriftelijke waarschuwing, maar ook aanleiding zijn tot ontslag. Is er sprake van het overschrijden van wettelijke grenzen, zoals bij verkrachting of aanranding, dan kan de werkgever het slachtoffer ondersteunen met het doen van een strafrechtelijke aangifte, of in het uiterste geval ook namens de getroffen werknemer(s) aangifte doen.