Nieuws
Publicatiedatum: 26 oktober 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Loonkostenvoordeel

Langer subsidie voor werknemer met arbeidsbeperking

Hoe maak je het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen? Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil dat bereiken door het loonkostenvoordeel waar werkgevers nu maximaal drie jaar lang recht op hebben, vanaf 2025 te verruimen tot de hele periode dat de werknemer in dienst is. Dat staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, dat Schouten op 17 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Minder administratie

Op dit moment krijgen werkgevers maximaal drie jaar loonkostenvoordeel voor een werknemer met een arbeidsbeperking. Dat is straks voor onbepaalde tijd, althans zolang de betreffende werknemer in dienst is. Per werknemer per jaar mogen ze maximaal € 2.000 minder loonbelasting afdragen. Werknemers met een arbeidsbeperking hoeven met ingang van 2025 ook geen speciale verklaring meer aan te vragen bij UWV om het loonkostenvoordeel te krijgen.

Rol OR

Ondernemingsraden hebben instemmingsrecht als het gaat om aanstellingsbeleid (artikel 27 lid 1.e WOR). In dat aanstellingsbeleid kan staan dat de organisatie zichzelf voorneemt ook banen te reserveren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kan ook zijn dat er in de cao staat dat als gevolg van een banenafspraak er een bepaald percentage van de banen open moet staan voor mensen met een beperking. Is er niets geregeld, dan kan de OR het onderwerp altijd bespreekbaar maken door het op de agenda te zetten van het overleg met de bestuurder.