Nieuws
Publicatiedatum: 23 oktober 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
seksuele intimidatie

Leidinggevende meestal veroorzaker grensoverschrijdend gedrag

De werkvloer is nog lang niet veilig in Nederland. In de helft van de gevallen blijkt de leidinggevende zelf de veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. Daardoor is het voor werknemers bijna ondoenlijk dit gedrag bespreekbaar te maken. Vooral vrouwen en medewerkers zonder vast contract hebben volop te maken met pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Een derde van de werkenden overweegt van werkgever te veranderen; 2% denkt zelfs na over zelfdoding.

Gedrag leidinggevende veranderen

Dat is de conclusie uit een grootschalig onderzoek van vakbond FNV naar grensoverschrijdend gedrag op het werk, dat verscheen op 20 oktober. Volgens Kitty de Jong, vicevoorzitter van FNV, zullen vooral leidinggevenden moeten veranderen. Zij zijn namelijk de grootste veroorzaker van ongewenst gedrag, terwijl ze eigenlijk een voorbeeldrol hebben en moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Nog te vaak raken slachtoffers nu hun baan kwijt, terwijl we de daders volgens de Jong kunnen ‘missen als kiespijn’.

Grote rol voor OR

Werknemers die overschrijdingen zien of meemaken moeten volgens De Jong echt serieus genomen en beschermd worden. Werkgevers en HR moeten goed over nadenken hoe ze het gedrag van leidinggevenden kunnen veranderen. Ook moeten ze duidelijkheid verschaffen hoe werknemers misstanden kunnen melden, namelijk via een gedragscode. Tot slot is het belangrijk onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen aan te stellen, waar werknemers veilig hun verhaal kunnen doen. De OR heeft bij al die zaken een grote rol: de OR moet er op blijven hameren dat dit ook allemaal gebeurt.

Negatieve gevolgen

De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zijn groot. Zo ervaart 93% stress en minder goed functioneren. Slachtoffers melden zich vaker ziek, wat kan leiden tot langdurige uitval, burn-out en in het ergste geval zelfdoding. Omstanders op de werkvloer hebben het ook moeilijk. Ze durven minder vaak iets te zeggen over wat er gebeurt, waardoor daders onvoldoende worden aangepakt. Hierdoor voelen veel mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt zich niet gesteund door de organisatie.