Nieuws
Publicatiedatum: 14 augustus 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR
Digitale transformaie SER

SER komt met handreiking digitale transformatie

De OR speelt een belangrijke rol bij de digitale transformatie binnen in organisaties. Heeft de bestuurder het voornemen nieuwe technologie in te zetten, dan moet de OR goed kijken naar de gevolgen daarvan voor het werk van de medewerkers en de vraag of er aanvullende scholing nodig is. Belangrijk is dat de OR zich niet laat verrassen, maar al zelf een visie heeft op de toekomst van de organisatie. De Sociaal Economische Raad heeft daarvoor een handreiking geschreven: ‘Technologische ontwikkelingen en rol ondernemingsraad’.

Ontwikkel een visie

Een visie klinkt meteen zwaar, maar dat valt mee als je als OR jezelf concrete vragen stelt, onderling of in het artikel 24-overleg met bestuurder en toezichthouder over de ‘algemene gang van zaken’. Denk aan de volgende vragen:

  • Wat zijn de grootste uitdagingen in onze sector?
  • Welke kansen biedt de digitale transformatie daarbij?
  • Welke technologieën verwachten we in te zetten in onze organisatie?
  • Wat zijn de gevolgen voor de financiële positie van de organisatie?
  • Wat verandert er daarbij aan het werk dat mensen nu doen?
  • Wat betekent dat als het gaat om leren en opleiden?

Huur een expert in

De OR kan dus veel informatie ophalen en uitwisselen met de bestuurder en – als die er ook is – de toezichthouder rondom het artikel 24-overleg. Misschien is het ook een goede zaak een expert in te huren, die in dat overleg een toelichting geeft over de technologische vernieuwingen en hun impact op het personeel en de organisatie. Het gaat over zulke ingrijpende veranderingen, dat dit ongetwijfeld loont. Zo’n externe deskundige inhuren kan overigens ook apart door de bestuurder of de OR worden ingehuurd.