Nieuws
Publicatiedatum: 20 september 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Onprettig gevoel op de werkvloer

Eén op de vier werknemers in Nederland heeft zich wel eens onprettig of onveilig gevoeld op de werkvloer, zo blijkt uit het onderzoek ‘Medewerkerbeleving in Nederland 2011’ van Integron. Zo heeft zes procent te maken heeft gehad met discriminatie en pesten en drie procent met seksuele intimidatie. Het verschil tussen mannen en vrouwen op dit vlak is verwaarloosbaar. Vooral werknemers jonger dan 30 jaar krijgen met seksuele intimidatie te maken. Uw OR heeft mogelijkheden om dit onderwerp te bespreken met uw bestuurder. Pesten en seksuele intimidatie vallen onder psychosociale arbeidsbelasting. Uw OR heeft hierover instemmingsrecht en een stimulerende taak (artikel 28 uit de WOR) om dit tegen te gaan.