Checklists
Laatst gewijzigd op: 5 februari 2024
burn-out OR

Wat is de rol van de OR bij een burn-out?

Steeds meer (met name jonge) werknemers hebben last van burn-outklachten door werkstress, zoals mentale vermoeidheid.  Mede door burn-outs is het ziekteverzuim tot het hoogste niveau gegroeid sinds 2015. Omdat werkdruk en werkstress het resultaat zijn van meerdere factoren die per organisatie en afdeling verschillen, kan het een lastig thema zijn in het overleg tussen ondernemingsraad en werkgever. Toch heeft de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op diverse beleidsonderwerpen die verzuim kunnen voorkomen of verminderen.

WOR artikel 27

De OR heeft volgens artikel 27 lid 1d WOR instemmingsrecht op regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden, werkdruk en ziekteverzuim. Verder kan de OR volgens artikel 28 WOR een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van een veilige werkomgeving. Dankzij het initiatiefrecht kan de ondernemingsraad ook zelf met voorstellen komen om de manier van werken prettiger (en minder stressvol) te maken voor de mensen die het moeten doen.

Arbobeleid

Het is belangrijk dat werkgevers de OR actief betrekken bij het arbobeleid en dat OR-leden mee kunnen denken over mogelijke oplossingen om de werkdruk te verminderen. Denk niet alleen mee over het voorkomen van een burn-out, maar ook over het verhelpen ervan. Zo kan een organisatie niet alleen een bedrijfsarts inschakelen, maar ook een slaapcoach, een diëtist of een personal trainer.

Overleg met bestuurder

De OR kan belangrijke informatie krijgen en signalen van de werkvloer delen door regelmatig te overleggen met de werkgever, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts over gezonde werkomstandigheden. Verder heeft de arbeidsinspectie een zelfinspectie-tool ontwikkeld, waarmee werkgever en OR arbeidsrisico’s in kaart kunnen brengen. Na afloop ontvang je een overzicht met verbeterpunten.

Om werkdruk of andere misstanden aan te pakken kan de OR belangrijke signalen van de werkvloer delen met de werkgever tijdens het reguliere overleg.