Nieuws
Publicatiedatum: 21 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontslagen

OR Vlisco bedreigd met ontslag

De bestuurder van het Helmondse textielbedrijf Vlisco heeft de voltallige ondernemingsraad gedreigd met ontslag, omdat de OR volgens de bestuurder de afgesproken geheimhoudingsplicht dreigde te verbreken. Al lange tijd probeerde de OR met de bestuurder overeenstemming te vinden over een naderende reorganisatie, waarbij 10% van het personeel zijn baan zou verliezen.

Adviesrecht OR

Ondernemingsraad en bestuurder van Vlisco zijn al maanden in gesprek over een reorganisatie, die het ontslag van 40 tot 50 werknemers betekent. Tot nu toe heeft de bestuurder twee keer een adviesaanvraag ingediend bij de OR, waar de OR twee keer negatief over heeft geadviseerd. Na het tweede negatieve advies heeft de bestuurder aangegeven het plan niet opnieuw aan te passen, waarop de OR aangaf het personeel te willen informeren over de naderende ontslagen. Hier was de bestuurder het niet mee eens en dreigde daarop nu alle OR-leden te ontslaan.

Volgende stap

Wat de volgende stap van de OR wordt is nog niet bekend. FNV-bestuurder Sarah Baghat heeft contact met de ondernemingsraad en sluit een gang naar de rechter niet uit. Onder andere FNV en CNV zouden samen met de OR de onderhandelingen over de reorganisatie hebben gevoerd. Tot nog toe zonder resultaat.

Ontslagbescherming

Of het dreigement van de bestuurder tot concrete ontslagen bij de OR zal leiden, is maar de vraag. OR-leden hebben namelijk een stevige ontslagbescherming. Zij mogen in principe niet worden ontslagen als de grondslag van het ontslag te maken heeft met het werk voor de ondernemingsraad. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een bestuurder een OR-lid ontslaan. Lees hier meer over het ontslag van een OR-lid.