Nieuws
Publicatiedatum: 5 juli 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Ouderschapsverlof

Partnerverlof groeit snel

Het aantal aanvragen voor aanvullend ouderschapsverlof voor partners loopt snel op. In het eerste half jaar van de nieuwe regeling, tussen 1 juli en 31 december 2020, ontving het UWV ruim 28.000 aanvragen. Over het volgende half jaar, van 1 januari tot 1 juli 2021, waren dat er al bijna 40.000. Dat betekent een stijging van het aantal aanvragen van 33% naar 48% op het totaal aantal geborenen van gemiddeld 84.000 per half jaar.

Verlofaanvraag

Het laatste percentage kan nog verder oplopen, omdat partnerverlof tot een half jaar na de geboorte kan worden opgenomen. De gemiddelde verlofaanvraag bedraagt over een jaar genomen 4,4 weken. Het nieuwe verlof biedt partners sinds 1 juli 2020 het recht op vijf weken aanvullend ouderschapsverlof binnen de eerste zes maanden na de geboorte, tegen 70% van het maximumdagloon. Dat betekent dat niet het hele loon wordt gecompenseerd.

UWV had meer verwacht

Zelf had het UWV op 20% meer aanvragen gerekend. Volgens socioloog Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht in de Volkskrant van 30 juni kan de 70% dagloonvergoeding de reden zijn dat niet nog meer partners gebruik maken van de regeling. Ook het vele thuiswerken kan een rol spelen. Daardoor kunnen ouders de zorgtaken beter te verdelen en is er wellicht minder de noodzaak om verlof aan te vragen.