Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 10 september 2019

Brief aan bestuurder met bevestiging ontvangst informatie door ondernemingsraad

Het komt vaak voor dat een adviesaanvraag voor de ondernemingsraad nog niet voldoende informatie bevat om het advies te kunnen formuleren. In dat geval zult u als OR om meer informatie moeten vragen bij de bestuurder. U kunt als ondernemingsraad de informatie (schriftelijk) opvragen die u nodig heeft om uw werk te kunnen doen. Vooral bij iets belangrijks zoals een adviesaanvraag is het aan te raden om heel goed na te gaan welke informatie u nodig heeft. Heeft u van de bestuurder informatie ontvangen? Bevestig dit dan schriftelijk aan de bestuurder met deze voorbeeldbrief.