Checklists
Laatst gewijzigd op: 1 februari 2020

Bedrijfseconomische besluiten

Als ondernemingsraad speelt u een belangrijke rol als het gaat om bedrijfseconomische besluiten van de bestuurder. Dat zijn besluiten die de organisatie maakt met een bedrijfseconomische motivatie. Bijvoorbeeld als uw organisatie financieel in zwaar weer verkeert. Dat kan namelijk een hoop verschillende vervelende consequenties hebben. Als OR moet u dan goed opletten. De kans is groot dat er instemmingsaanvragen of adviesaanvragen bij u terechtkomen. Bekijk in deze checklist meer informatie over uw rol als ondernemingsraad bij slechte bedrijfseconomische omstandigheden.

Artikel 25 WOR

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staan alle adviesplichtige besluiten opgesomd. Een behoorlijk aantal hiervan betreft besluiten van bedrijfseconomische aard. Denk aan het recht van advies wat betreft een besluit tot beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan of een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming.

Het stoppen met bepaalde werkzaamheden of een belangrijke inkrimping of juist uitbreiding is een bedrijfseconomisch besluit waar u als ondernemingsraad direct adviesrecht op heeft. Ook het doen van een belangrijke investeringen en het aantrekken van belangrijk krediet is adviesplichtig.

Reorganisatie

Verkeert een organisatie (langere) tijd in financieel slecht weer? Dan volgt vaak een reorganisatie. Meestal krijgt u als OR al signalen dat er iets niet goed gaat, voordat uw bestuurder de reorganisatie mededeelt. Dat kan zijn via de achterban, in het eigen werk maar ook via rapportages en besprekingen in de overlegvergadering. Een reorganisatie komt niet uit de lucht vallen, ga dan ook actief met signalen om. Gebruik uw informatierecht indien u meer informatie nodig heeft en agendeer belangrijke signalen op de overlegagenda.

Meer weten over de rol van de OR bij een reorganisatie? Bekijk deze checklist.

Werkdruk & arbeidsomstandigheden

Gaat het financieel niet goed met uw organisatie? Dan is het adviesrecht uit artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het meest van toepassing. Maar beperk u niet tot slechts dit wetsartikel. Barre bedrijfseconomische omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een hogere of zelfs te hoge werkdruk onder het personeel dat wel mag blijven. Artikel 28 van de WOR bepaalt dat u als ondernemingsraad er zoveel mogelijk voor moet zorgen dat de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden worden nageleefd. Houd in de gaten of deze niet in het geding komen.

Bedrijfsverhuizing of andere gevolgen

Uw bestuurder kan op veel verschillende manieren en posten bezuinigingen doorvoeren. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een goedkopere bedrijfsruimte, waardoor (een deel van) de organisatie moet verhuizen. Of misschien wil de bestuurder een deskundige inhuren voor advies. Ook in deze gevallen kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad heen en geldt het adviesrecht.

Instemmingsrecht

Overigens kan ook het instemmingsrecht uit artikel 27 van de WOR van toepassing zijn bij bedrijfseconomische besluiten. Als het bedrijfseconomisch niet goed gaat met uw organisatie, kan uw bestuurder besluiten de winstdelingsregeling aan te passen of het aanstellingsbeleid te wijzigen. Dat zijn instemmingsplichtige besluiten, zo bepaalt lid 1 artikel 27 WOR.