Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Help, onze bestuurder wil een loonsverlaging doorvoeren wegens corona. Wat nu?

Niet zomaar ja of nee zeggen, eerst even pas op de plaats. Laat de werkgever eerst argumenten geven waarom een loonsverlaging nodig zou zijn. Wat is precies het probleem? Is er te weinig liquiditeit om de rekeningen of lonen uit te betalen en zijn de reserves van de onderneming onvoldoende? En zo ja, komt dat omdat de aandeelhouder alle eerdere winsten tot nu toe als dividend heeft uitgekeerd, zodat hij al wel zijn schaapjes op het droge heeft en nu de werknemers laat opdraaien voor de problemen? En zijn alle corona-steunmaatregelen benut, zoals de NOW-tegemoetkoming in de loonkosten of de TOGS-regeling voor tegemoetkoming in de vaste lasten? Ons advies: leg het gemotiveerde advies van de bestuurder, inclusief de jaarrekening van 2019 en de lopende cijfers tot en met deze maand, voor aan een door de OR ingehuurde financieel expert, zoals een accountant of bedrijfseconomisch adviseur. Die kan een analyse maken voor de OR hoe ernstig de situatie is.

Er zou eigenlijk maar één reden zijn om de weg van een loonsverlaging echt te verkennen: als het voortbestaan van het bedrijf en daarmee de werkgelegenheid van uw collega’s op het spel staat. Maar zelfs daar blijkt een loonoffer niet voldoende voor te zijn, het kan uw bedrijf niet redden. Hoogstens levert u loon in ten gunste van de schuldeisers bij een faillissement. En als u niet oppast, verlaagt u door een loonsverlaging ook nog eens uw eigen uitkeringsrechten. Zeg dus nooit zo maar ja op een voorstel van de werkgever tot loonsverlaging, al dan niet onder dreiging van ontslag.

Valt u onder een cao, leg de vraag dan ook meteen neer bij een van de vakbonden die de cao heeft ondertekend. Zij behartigen net als de OR de belangen van werknemers tenslotte. Is er geen cao van toepassing of wilt u geen vakbond inschakelen, dan kunt u ook een arbeidsrechtsadvocaat inhuren op kosten van de zaak die u van advies kan voorzien. Weet wel dat een werkgever geen loonsverlaging collectief mag doorvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elke individuele werknemer. Een werkgever mag nu eenmaal niet eenzijdig belangrijke wijzigingen van in de arbeidsvoorwaarden doorvoeren, zo stelt de wet. Elke werknemer zal dus moeten tekenen voor akkoord en ga er maar van uit dat niet iedereen dat wil.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden in tijden van corona? Schrijf je dan nu in voor onze webinar OR & Corona: sleutelen aan arbeidsvoorwaarden.