Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 augustus 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze organisatie gaat van vaste werkplekken naar flexwerkplekken, is dat advies- of instemmingsplichtig?

Het overgaan op flexwerkplekken is niet persé advies- of instemmingsplichtig. Wel zijn er vaak thema’s in relatie met het flexwerk waar de OR wel degelijk instemming of advies voor moet geven. Denk bijvoorbeeld aan:

 Arbeidsomstandigheden

Vaak wijzigen de arbeidsomstandigheden bij invoering van flexwerken. Denk aan stilteruimtes, aanpassing aan kantoorruimtes, aanpassing/inrichting van werkplekken. De OR heeft hierbij instemmingsrecht.

Regeling rond arbeidstijden

Het komt voor dat de regeling rondom arbeidstijden wijzigt, omdat het makkelijker wordt om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Als dit het geval is, heeft de OR hierover instemmingsrecht.

Belangrijke investering

Vaak zijn er ingrijpende investeringen nodig in ICT-voorzieningen, denk aan de aanschaf van laptops, programmatuur of het beveiligen van data. of het aanpassen van het kantoor. Zo’n investering is adviesplichting.

Invoering van een belangrijke technologische voorziening

Ook adviesplichtig is het invoeren van nieuwe technologie, zoals de technologie die nodig is om plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

Heeft de OR geen instemmings- of adviesverzoek gekregen en had dat wel gemoeten? En wil de OR actie ondernemen? Dan is het noodzaak direct de nietigheid van het besluit van de bestuurder in te roepen. Dat doet de OR schriftelijk. Let op: dit heeft alleen zin als dit binnen 30 dagen gebeurt nadat bij de OR bekend is geworden dat het besluit van de bestuurder is uitgevoerd.