Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
OR-scholing

Waarom stel je een financiële commissie in?

Je stelt een commissie in om je het werk als OR makkelijker te maken. Zo kunnen bepaalde onderwerpen door een commissie worden uitgediept. Bovendien is het niet nodig om alle onderwerpen met de voltallige OR te bespreken.
Volgens artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) mogen ook niet OR-leden in een OR-commissie zitting nemen. In het geval van een financiële commissie kan dat veel voordeel opleveren. Veel OR-leden hebben weinig tot geen kennis van financiën. Het is dus aan te raden om bij de samenstelling van de commissie financiën, niet alleen OR-leden te vragen met affiniteit voor financiën, maar ook medewerkers van de financiële afdeling. Op die manier ben je als OR verzekerd van de kennis die nodig is om de begroting en jaarrekening goed te kunnen interpreteren, of nog belangrijker de onderliggende cijfers bij een reorganisatie, fusie of overname.