Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke rechten heeft de ondernemingsraad bij de inrichting van een nieuw kantoor?

De OR heeft verschillende rechten. Met de inrichting van een nieuw kantoor is meestal een belangrijke investering gemoeid. U heeft dan adviesrecht. Bij een nieuw kantoor spelen de arbeidsomstandigheden een belangrijke rol. Over dit aspect heeft u instemmingsrecht. Bovendien heeft u overlegrecht op basis van de Arbowet.

Meer inzicht met het informatierecht

Als u behoefte heeft aan meer inzicht in de beoogde inventaris, kunt u een beroep doen op uw informatierecht. Tot slot kunt u een initiatiefvoorstel doen om de inrichting van het nieuwe kantoor te verbeteren.