Nieuws
Publicatiedatum: 15 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

3 miljoen werkenden gesteund door overheid tijdens corona

Tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis zijn ongeveer 3 miljoen werkenden in Nederland financieel gesteund door de overheid. Dit zou gaan om ongeveer 2,6 miljoen werknemers bij organisaties en 374.000 zelfstandigen.

NOW 1

Voor de eerste periode van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) hebben ongeveer 148.000 organisaties een aanvraag ingediend. Bijna 9.000 aanvragen zijn door het UWV afgewezen. Uiteindelijk hebben ongeveer 139.000 organisaties tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. In totaal is er voor ongeveer 9,9 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Alle organisaties die in de eerste periode NOW 1 hebben ontvangen, zijn door het UWV in een speciaal register gepubliceerd met naam, vestigingsplaats en het voorschotbedrag. Ons eerdere bericht hierover vindt u hier.

Kleinbedrijf

Wat opvallend is aan de cijfers is dat twee derde van de NOW-aanvragers een organisatie is met minder dan tien werknemers. Op een aantal grote organisaties na, zoals KLM en Booking.com, is het overgrote deel van de toegekende NOW-gelden gegaan naar kleine organisaties.

NOW 2

Sinds 6 juli 2020 is het mogelijk om NOW 2 tegemoetkoming aan te vragen bij het UWV. Hier zitten wel enkele voorwaarden aan verbonden, zoals een plicht tot het stimuleren van om- en bijscholing.

Meer weten over de NOW 2 regeling? Kijk dan het webinar Corona-webinar NOW 2.