Nieuws
Publicatiedatum: 29 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
geintimideerde vrouw

5% korting op NOW 2 bij collectief ontslag

In het Kamerdebat van 28 mei is gebleken dat er alsnog brede steun is voor de NOW 2 regeling. Minister Wouter Koolmees heeft na de eerdere storm van kritiek over het verdwijnen van de ontslagboete alsnog een andere vorm van een boete opgenomen in de regeling. Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan krijgen organisaties die 20 of meer werknemers willen ontslaan in het kader van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) een korting van 5% van de uiteindelijke toegekende NOW-subsidie opgelegd, tenzij er vooraf een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen werkgever en de belanghebbende vakbonden. Is er geen vakbond als belangenbehartiger van de werknemers, dan is een overeenkomst met een andere vertegenwoordiging van werknemers, zoals OR of PVT ook goed. Ontbreken die ook, dan kunnen werknemers om mediation vragen bij een commissie van de Stichting van de Arbeid.

Ontduiking

Voor minder dan 20 ontslagen geldt geen korting, al neemt Koolmees de suggestie van Asscher (PvdA) serieus om te gaan controleren op ontduiking van de grens van 20. Een werkgever zou de korting kunnen ontlopen door bijvoorbeeld meerdere ontslagrondes van maximaal 19 werknemers door te voeren. Waarschijnlijk zal het UWV, waar dat ontslag moet worden aangevraagd, daar op gaan letten. Mogelijk komt Koolmees ook nog met een aanpassing van de eerder aangekondigde partnertoets bij de toekenning van de TOZO-regeling voor zzp’ers (zie eerder bericht). Een flink deel van de Tweede Kamer maakt zich hier sterk voor. In het debat gaf Koolmees al aan niet veel ruimte te hebben.

Sociaal akkoord

In de oorspronkelijke versie van het tweede noodpakket was de NOW-ontslagboete afgetopt tot 100% van de loonsom van de ontslagen werknemer (terwijl de steun nooit 100% is, maar veel minder). In de NOW 1 regeling was dit zelfs 150%. Na de ophef die was ontstaan over ‘verdwijnen’ van de ontslagboete, hebben werkgevers, werknemers en de overheid hierover alsnog snel een sociaal akkoord gesloten over een aanvullende korting van 5%. Met dat akkoord in de hand kon Koolmees wat minder ongerust naar de Tweede Kamer. In het debat ging inderdaad de PvdA alsnog door de bocht. En vermoedelijk ook GroenLinks en FvD, al zal dat nog moeten blijken bij de stemming. Daarmee is er een voldoende en zelfs breed draagvlak voor de NOW 2. Dat is nodig ook, het gaat ten slotte om een miljardenpakket. Het loket voor NOW 2 gaat op 6 juli open bij het UWV.