Nieuws
Publicatiedatum: 22 april 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Concernbepaling NOW-regeling aangepast

Goed nieuws voor bedrijven die onderdeel uitmaken van een concern en hard zijn getroffen door de coronacrisis. Ook zij komen nu in aanmerking voor de NOW-regeling. Eerder konden bedrijven die onderdeel uitmaken van een groter concern geen aanspraak maken op deze regeling wanneer het gehele concern geen minimaal 20% omzetverlies had. Ook wanneer bij hen het werk (vrijwel) volledig was weggevallen.

Banenverlies

Vakbonden en werkgeversorganisaties waarschuwden onlangs dat dit kon leiden tot banenverlies. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling daarom verruimd.

Aanvullende eisen

Volgens de minister kleven er wel risico’s aan het uitbreiden van deze regeling. Concerns kunnen tussen werkmaatschappijen schuiven met kosten en omzet. Dat kan leiden tot misbruik. Daarom stelt de minister aanvullende eisen aan werkmaatschappijen die van de NOW-regeling gebruik willen maken. Deze eisen zijn:

  • Geen dividenduitkering over 2020, geen bonussen en geen eigen aandelen inkopen.
  • Er moet een akkoord worden gesloten met de vakbonden over baanbehoud. Gaat het om een werkmaatschappij met minder dan 20 werknemers, dan is een akkoord over baanbehoud met een vertegenwoordiging van het personeel voldoende.
  • Er komen nog aanvullende eisen die door de accountant worden getoetst.

Het is opmerkelijk dat de vakbond nu een unieke positie claimt én krijgt bij werkmaatschappijen met meer dan 20 werknemers. Daarmee wordt de OR van zo’n werkmaatschappij toch min of meer buitenspel gezet. Het zou op zijn minst raadzaam zijn de OR tijdig te informeren, al is het maar om duidelijk te maken dat er geen ontslagen mogen vallen om bedrijfseconomische redenen als er een beroep wordt gedaan op de NOW.

Verder zelfde voorwaarden

Voor de rest blijven de voorwaarden van de NOW-regeling ongewijzigd. Alleen bij een terugval in omzet van minimaal 20% kom je als werkgever in aanmerking. Maximaal 90% van de loonkosten worden vergoed. Ook wordt er bij de werkmaatschappijen gewoon gekeken naar de omzet van 2019 en de loonsom van januari 2020.