Nieuws
Publicatiedatum: 1 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Loonsubsidie

Definitieve uitwerking NOW 3 bekend

De derde loonkostensubsidieregeling, NOW 3, loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden. Werkgevers kunnen voor ieder deel afzonderlijk steun aanvragen. De hoogte wordt in drie tijdvakken afgebouwd tot 60% van de loonkosten, de drempel om subsidie te krijgen wordt langzaam verhoogd. Wel komt er meer vrijheid voor werkgevers om afscheid te nemen van boventallig personeel zonder dat de subsidie in gevaar komt.

NOW 3 in drie termijnen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regels van de loonkostensubsidieregeling NOW 3 bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer op 30 september 2020. De eerste termijn loopt van 1 oktober tot 1 januari 2021, de tweede van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 en de derde van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Eerste termijn NOW 3

Voor het eerste subsidietijdvak van NOW 3, dat loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021, geldt:

  • 80% van de loonkosten wordt vergoed.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen, zonder dat de subsidie in gevaar komt.
  • Ten minste 20% omzetverlies ten opzichte van een gemiddeld kwartaal uit 2019.

Tweede termijn NOW 3

Voor het tweede tijdvak, dat loopt van 1 januari tot 1 april 2021, geldt:

  • 70% van de loonkosten wordt vergoed.
  • De loonsom mag maximaal 15% dalen, zonder dat de subsidie in gevaar komt..
  • Ten minste 30% omzetverlies ten opzichte van een gemiddeld kwartaal uit 2019.

Derde termijn NOW 3

Het derde en laatste tijdvak van de NOW 3 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Dan geldt:

  • 60% van de loonkosten wordt vergoed.
  • Het maximaal vergoede loon gaat van twee keer het maximaal dagloon (€ 9.691 per maand) naar één keer het maximaal dagloon (€ 4.845 per maand). Op dure werknemers krijgt u dus minder subsidie.
  • De loonsom mag met maximaal 20% dalen, zonder dat de subsidie in gevaar komt
  • Ten minste 30% omzetverlies ten opzichte van een gemiddeld kwartaal uit 2019.

Omzetdaling

De drempel om loonkostensubsidie te ontvangen wordt verhoogd. Bij NOW 1 en 2 lag dat op ten minste 20% omzetdaling. In de eerste tijdvak van NOW 3 is dat ook nog zo, maar vanaf de tweede tijdvak gaat dat percentage omhoog naar 30%. De omzetdaling blijft op dezelfde manier berekend zoals bij de NOW 1 en NOW 2 regeling: op basis van een kwart van de omzet van 2019.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie, die bij NOW 1 en 2 nog 90% van de loonkosten bedroeg, wordt bij NOW 3 in drie gelijke stappen afgebouwd naar uiteindelijk 60%. Het vaste opslagpercentage voor werkgeverslasten op de loonkosten blijft 40%. Als referentie van de loonsom geldt opgave loonbelasting over de maand juni 2020. Zijn die gegevens niet bekend bij het UWV, dan geldt de maand april 2020 als referentie. De keuze voor deze maanden is om misbruik tegen te gaan. In juni (en april) was de inhoud van het derde steunpakket nog niet bekend.

Loonsom

Nieuw is dat bij elk tijdvak er meer ruimte komt om de loonsom te laten dalen. Zo krijgen werkgevers de gelegenheid om de loonkosten omlaag te brengen. Laat de werkgever de loonsom dalen binnen deze percentages, dan heeft dit geen gevolgen voor de subsidie. Maar als de loonsom meer daalt, dan wordt over het deel dat buiten dit percentage valt geen subsidie meer uitgekeerd.

Afspraken

Het dalen van de loonsom kan op verschillende manieren. Door natuurlijk verloop, ontslag of verlaging van de lonen. In dit laatste geval moet de werkgever wel overeenstemming hebben met de werknemers. Een loonsverlaging mag niet zonder instemming van de werknemer. In het geval van ontslag blijft de reguliere wet- en regelgeving gewoon gelden.

Ontslagboete

De ontslagboete of subsidiekorting zoals in de NOW 1 en NOW 2 komt te vervallen. Sterker nog de subsidie vervalt niet als de daling van de loonsom als gevolg van ontslag binnen de marges van elk tijdvak blijven. Maar let op, er komt een nieuwe regel voor in de plaats. Een werkgever die voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet tegelijkertijd binnen het lopende tijdvak overleggen via de speciale NOW-telefoonlijn van het UWV over de begeleiding van de ontslagen werknemer naar ander werk. Is dit niet of pas na het lopende tijdvak gedaan, dan riskeert de werkgever een boete van 5% op de hele subsidie van het desbetreffende tijdvak.

Geen dividend of bonussen

Net als bij NOW 2 is het bij NOW 3 verboden om dividend of directiebonussen uit te keren en eigen aandelen in te kopen als de organisatie meer dan € 125.000 NOW ontvangt. Voor de eerste termijn van de NOW 3 geldt het verbod voor het boekjaar 2020. Maakt u gebruik van termijn twee of drie dan mag u ook over het boekjaar 2021 geen dividend of directiebonus uitkeren of eigen aandelen van de vennootschap inkopen.

Aanvraag NOW 3

De aanvraag NOW 3 kan via een speciaal formulier op de website van het UWV. Het aanvraagloket van het UWV voor de eerste termijn zal waarschijnlijk open zijn van 16 november tot 13 december. Het aanvraagloket opent voor het tweede tijdvak op 15 februari 2021 tot en met 14 maart en voor de derde termijn van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Uitbetaling

Nadat het UWV uw voorlopige aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt u net als bij NOW 1 en 2 een voorschot van 80% van de toegekende subsidie. Het UWV streeft dat binnen twee à vier weken te doen. Op basis van de pas later in te dienen ‘definitieve aanvraag om vaststelling’ stelt het UWV de definitieve beschikking vast. Is die hetzelfde als de voorlopige aanvraag, dat ontvangt u daarna de laatste 20% van de subsidie. Maar dat kan ook minder zijn, als de aanvraag te hoog bleek. Of juist meer, als de aanvraag te laag bleek te zijn.