Nieuws
Publicatiedatum: 25 februari 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Fusiegedragsregels SER gaan wijzigen

De Fusiegedragsregels van de SER gaan veranderen, omdat er verschillende knelpunten zijn bij het toepassen van de regels. Dit komt bijvoorbeeld door de marktwerking die steeds vaker voorkomt in sectoren die eerst altijd tot de overheid of non-profitsector werden gerekend. Ook het toenemend aantal flexwerkers in organisaties leidt tot de noodzaak om de gedragsregels bij te stellen. De Fusiegedragsregels zijn opgesteld om de belangen van werknemers in het bedrijfsleven te beschermen. Werknemers van overheidsorganisaties en uit de non-profit hebben alleen met deze regels te maken als dat in de cao staat. Als er geschillen ontstaan over de regels kan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels worden ingeschakeld. De betrokken OR’en kunnen kijken of de Fusiegedragsregels gevolgd zijn en kunnen bij het geven van advies (artikel 25 WOR) rekening houden met het oordeel van de Geschillencommissie. In het najaar van 2014 volgt een voorstel voor aanpassing van de regels.

Meer informatie over de Fusiegedragsregels (pdf) vindt u bij de SER.