Nieuws
Publicatiedatum: 28 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Evenementen

Kabinet verruimt derde steunronde aanzienlijk

Vanwege de toch zwaardere tweede coronagolf dan eerst gedacht, heeft het kabinet besloten het eerder aangekondigde derde steun- en herstelpakket flink uit te breiden. Sectorspecifieke regelingen als de tegemoetkoming in de vaste lasten worden toegankelijk voor alle bedrijven. Er komt een nieuw Time-out arrangement (Toa) voor bedrijven die tijdelijk op slot gaan. Hard getroffen sectoren als de horeca- en eventbranche krijgen extra geld. En de looptijd van het aanvragen van microleningen wordt verlengd.

TVL

Met de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) krijgt het MKB een vergoeding voor doorlopende vaste lasten in tijden van omzetdaling. Voor de laatste drie maanden van dit jaar kan dit oplopen tot € 90.000, afhankelijk van het percentage omzetverlies. De TVL was eerst alleen voor sommige sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, afhankelijk van hun BIK-code. Nu wordt de regeling tijdelijk voor alle sectoren opengesteld. Bedrijven die eerst nog niet in aanmerking kwamen kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo).

Toa

Het nieuwe Time-out arrangement (Toa) geeft ondernemers de mogelijkheid hun bedrijf in een tijdelijke time out stand te zetten, zonder dat deze meteen failliet gaat. Ondernemers kunnen nu al met schuldeisers om tafel om na 1 januari 2021 de time-out formeel vorm te geven. Verdere uitwerking van de Toa-regeling volgt nog. De Toa is een wens van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en helpt ondernemers om goede afspraken met schuldeisers te maken, zodat een bedrijf niet zomaar omvalt.

Evenementen

Voor evenementenondernemers- en leveranciers komt er een extra vergoeding, gebaseerd op de eerste TVL-vergoeding. Deze organisaties kennen vaak enorme omzetverschillen door het jaar heen. Deze schommelingen kunnen problemen geven bij het berekenen van de TVL. Om dit te voorkomen kunnen ondernemers een gemiddelde vergoeding € 14.000 krijgen. Het kabinet denkt dat een groep van ongeveer 800 ondernemers hier aanspraak op zal maken.

Horeca

De horeca kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering van 2,75% van de omzetderving met een gemiddeld bedrag van € 2.500. Dat is bedoeld om de voorraden te compenseren die niet gebruikt konden worden vanwege de horecasluiting. Deze uitkering is samen met de TVL-regeling aan te vragen via rvo.nl.