Nieuws
Publicatiedatum: 20 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

NOW 2 vanaf 6 juli aanvragen

Werkgevers die minstens 20% omzetverlies verwacht, kunnen vanaf 6 juli 2020 opnieuw tegemoetkoming in de loonkosten voor drie maanden aanvragen bij het UWV. Deze nieuwe NOW 2 regeling is qua systematiek hetzelfde als de NOW 1, maar de uitwerking is anders. Voorwaarde blijft dat een werkgever zijn werknemers in dienst houdt. Is er toch sprake van ontslag op bedrijfseconomische gronden, dan geldt er opnieuw een ontslagboete. Dit keer is de boete afgetopt op 100% (in plaats van 150%) van de loonsom. De vaste (forfaitaire) opslag boven op de loonsom wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW 2 ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De nieuwe referentiemaand voor de loonsom is maart 2020. Bij de NOW 1 was dat meestal januari, maar soms ook maart, als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart, zoals bij seizoensgebonden bedrijven.

Verklaring

Bij het indienen van een aanvraag NOW 2 verplichten werkgevers zich tot drie zaken:

  • Als ze onverhoopt toch bedrijfseconomische ontslag willen aanvragen voor meer dan 20 werknemers, moet werkgevers overleggen met de vakbonden. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
  • Werkgevers moeten beloven dat zij over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders zullen doen, geen bonussen aan bestuur of directie zullen uitkeren en de vennootschap geen eigen aandelen laat inkopen.
  • Werkgevers stimuleren hun werknemers tot bij- en omscholing. Daarvoor komt een extra pot met 50 miljoen onder de naam ‘NL leert door’, waarmee werknemers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen krijgen. Dit geld komt bovenop de bestaande cao-gekoppelde O&O-fondsen en de Slim-regeling.