Nieuws
Publicatiedatum: 31 augustus 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Now-III

NOW verlengd tot 1 juli 2021 met afbouw vergoeding

De huidige NOW 2 regeling wordt in aangepaste vorm met 9 maanden verlengd tot 1 juli 2021. Wel wordt de regeling per cluster van drie maanden geleidelijk afgebouwd. Daar tegenover staat dat de regeling steeds meer ruimte biedt om werknemers te ontslaan. Deze clusters zijn van oktober tot en met december 2020, van januari tot en met maart 2021 en van april tot en met juni 2021.

Dit blijft hetzelfde

Een aantal voorwaarden voor de NOW blijft hetzelfde. Dit gaat om het volgende:

  • Organisaties blijven verplicht om personeel te stimuleren tot bij- of omscholing.
  • Het uitkeren van bonussen of dividend blijft verboden tijdens NOW 3 (voor organisaties die meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangen).
  • Het vaste opslagpercentage voor de werkgeverslasten blijft 40%.

Loonsom

Organisaties krijgen de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk aan te passen, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, ontslag of verlaging van de lonen. Dat laatste is wel nadrukkelijk een vrijwillig loonoffer. Werkgevers mogen niet zonder toestemming van de werknemer het loon verlagen. Bij eerdere NOW-regelingen gold nog een ontslagboete wanneer de loonsom werd aangepast. Deze boete komt te vervallen.

Cluster één

Vanaf 1 oktober tot en met december 2020 treedt het eerste cluster van de nieuwe NOW-steunperiode in werking. De volgende aanpassingen gelden voor dit eerste cluster:

  • Organisaties die NOW 3.1 ontvangen krijgen nog maximaal 80% van het loon vergoed (dit was 90% van de voorgaande NOW-regelingen).
  • De loonsom mag in dit eerste tijdvak met maximaal 10% worden aangepast.

Cluster twee

Vanaf het nieuwe jaar gaan er meer regels gelden voor de NOW 3. In het nieuwe jaar moet een organisatie minimaal 30% omzetverlies lijden om in aanmerking te komen (dit was 20% bij eerdere regelingen). Ook wordt voor dit cluster nog maximaal 70% van het loon vergoed. In het tweede tijdvak mag de werkgever maximaal 15% van de loonsom aanpassen.

Cluster drie

Het derde cluster geldt van april 2021 tot en met juni 2021. Voor deze periode geldt het volgende:

  • Het maximaal vergoede loon gaat van twee keer het maximaal dagloon naar één keer het maximaal dagloon.
  • Ook gaat de maximale vergoeding van de loonsom gaat van 70% naar 60%.
  • Werkgevers mogen in dit cluster de loonsom aanpassen met maximaal 20% verlagen zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de subsidie.

De NOW 3 aanvraag kan vanaf 16 november 2020 worden ingediend bij het UWV.