Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Persoonlijk ontwikkelbudget vervangt fiscale scholingsaftrek

Binnenkort wordt de fiscale scholingsaftrek vervangen door het zogeheten STAP-budget, dat staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Daarmee kunnen niet-werkenden, maar ook werknemers een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Ongeveer 100.000 tot 200.000 mensen per jaar kunnen hiermee straks aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 per persoon. Het doel van de regeling is dat meer mensen zich ontwikkelen tijdens hun werkende leven en op deze manier duurzaam inzetbaar blijven. Wanneer de regeling precies in werking treedt, wordt rond de zomer bekendgemaakt. Zo bleek onlangs uit de Kamerbrief van Ministers Koolmees en Engelshoven.

Vereenvoudiging

Het STAP-budget is eenvoudig online aan te vragen en het budget wordt direct uitbetaald aan het scholingsinstituut. Mensen met een hoog risico om werkloos te worden, zoals mensen met een krimpberoep, krijgen mogelijk zelfs begeleiding bij de scholingskeuze. Dit komt doordat uit onderzoek blijkt dat de mensen die het meest gebaat zijn bij bijscholing er het minst gebruik van maken. Ook komt er een digitaal overzicht waarin iedereen beter inzicht kan krijgen in zijn of haar eigen scholingsmogelijkheden. Wanneer dit overzicht klaar is voor gebruik, is nog niet duidelijk. Ministers Koolmees en Van Engelshoven werken hier op dit moment aan.

De OR & duurzame inzetbaarheid

Als ondernemingsraad is duurzame inzetbaarheid van uw achterban een belangrijk aandachtspunt. Duurzame inzetbaarheid gaat ook om medewerkers van wie de functie jarenlang ongewijzigd is of van wie functies verdwijnen of veranderen door robotisering en digitalisering. Door middel van scholing kunnen deze medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. U kunt uw initiatiefrecht gebruiken om het scholingsbeleid van uw organisatie op de overlegagenda met de bestuurder te zetten. Gaat uw bestuurder hiermee aan de slag? Let goed op: een regeling op het gebied van de personeelsopleiding is instemmingsplichtig.