Nieuws
Publicatiedatum: 22 september 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

SER herziet fusiegedragsregels

De SER heeft de Fusiegedragsregels herzien. Deze regels zijn voor het laatst in het jaar 2000 aangepast. Door veranderende maatschappelijke omstandigheden en gewijzigde wetgeving, was het hoognodig om de regels weer aan te scherpen. Per 1 oktober 2015 treden de nieuwe regels in werking. Onder andere de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels is uitgebreid. Zo vallen nu ook overheid, non profit en het vrije beroep (o.a. advocaten en accountants) onder de herziene regels.

De Fusiegedragsregels spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de belangen van werknemers bij (voorgenomen) fusies. De Fusiegedragsregels zijn een vorm van zelfregulering. Op grond van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen de betrokken vakbonden tijdig informeren over fusie- of overnameplannen. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen. De melding moet ook naar de SER, die toeziet op naleving van de afgesproken gedragsregels in geval van fusies. Geschillen over de naleving van de Fusiegedragsregels worden beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.