Nieuws
Publicatiedatum: 9 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Vaste lasten

TVL 2 kan oplopen tot 70%

De regeling tegemoetkoming in de vaste lasten voor corona getroffen bedrijven en instellingen wordt verruimd. Het subsidiepercentage wordt – afhankelijk van het omzetverlies – verhoogd tot 70% bij 100% omzetverlies. Dat geldt zowel voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL 2.1), als voor eerste kwartaal van 2021 (TVL 2.2).

Geen hogere drempels

Eerdere plannen TVL 2.2 te versoberen tot enkele sectoren zoals bij TVL 1 en de drempel voor omzetverlies te verhogen van 30% naar 40% zijn van de baan. Organisaties uit alle sectoren, ongeacht hun SBI-code, kunnen dus TVL 2.1 en 2.2 aanvragen. Ook gaat het minimale omzetverlies om subsidie te krijgen in TVL 2.2 niet omhoog naar 40%, maar blijft op 30% zoals in TVL 2.1.

Meer omzetverlies, meer steun

Het belangrijkst is echter dat de grotere tegemoetkoming is gekoppeld aan het percentage omzetverlies, zodat de zwaarst getroffen organisaties het meeste subsidie krijgen. De subsidie loopt getrapt op van 50% naar 70%. Organisaties met 100% omzetverlies, bijvoorbeeld door gedwongen sluiting, krijgen 70% van hun (per sector vastgestelde) vaste lasten vergoed. De berekening van de TVL gaat als volgt: normale omzet x % omzetverlies x % vaste lasten (volgens uw SBI-code) x % subsidie behorend bij het omzetverlies.

Minimaal omzetverlies Bijbehorend subsidiepercentage
30% 50%
35% 51,43%
40% 52,86%
45% 54,29%
50% 55,72%
55% 57,14%
60% 58,57%
65% 60,00%
70% 61,43%
75% 62,86%
80% 64,29%
85% 65,71%
90% 67,14%
95% 68,57%
100% 70%

Automatische aanpassing

Heeft uw organisatie al TVL 2.1 aangevraagd? Dan is de verruiming tot 70% ook met terugwerkende kracht op het laatste kwartaal van 2020 van toepassing. Hier hoeft uw organisatie geen nieuwe aanvraag voor in te dienen bij het RVO; de huidige aanvragen worden naar aanleiding van de nieuwe rekenregels aangepast. Extra vergoeding die u krijgt op basis van de nieuwe regels wordt dan later naar u overgemaakt.