Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Twee weken makkelijk en snel geld lenen

Tussen 16 maart en 1 april wordt de Borgstelling MKB-kredieten versoepeld. De tijdelijke versie heet niet BKM-B, maar BMKB-C. Bedrijven kunnen hiermee goedkoper en makkelijker geld lenen bij een bank, bijvoorbeeld om hun rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De regeling is vooral bedoeld om liquiditeitsproblemen bij bedrijven te voorkomen. In de praktijk komt het erop neer dat de overheid zich deels garant stelt voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de bank niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Het effect is dat ondernemers tijdelijk meer kunnen lenen dan dat ze aan onderpand hebben.

Concreet

Wat houdt de regeling concreet in?

  • de overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag: dat deel kan met BMKB-C worden gefinancierd;
  • de ondernemer staat persoonlijk niet meer borg voor 25%, maar voor 10%;
  • het bancaire krediet kan in de vorm van een lening, een nieuwe rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
  • het maximale roodstaan bedraagt 1,5 miljoen euro;
  • de maximale BKMB-C looptijd is 8 kwartalen;
  • de bank kiest de wijze van aflossen: lineair, eventueel met aflossingsvrije periode, of ineens, aan het einde van de looptijd;
  • er is geen toets op een tekort aan zekerheden.

Aanvragen lopen via geaccrediteerde financiers, die staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt om zonder tussenkomst van RVO kredieten af te handelen.